Till innehåll på sidan

Föreningen Nya Elementarare

Föreningen Nya Elementarare är en sammanslutning av tidigare elever och lärare.

Föreningen Nya Elementarare är en sammanslutning av tidigare elever och lärare vid Nya Elementarskolan på Slöjdgatan i Stockholm och dess efterföljare i Åkeshov. Föreningen bildades 1944 och består idag av ca 140 medlemmar.

Föreningens syfte är att fungera som ett nätverk för före detta elever och lärare vid skolan samt att verka för att skolans namn och historia hålls levande och att skolverksamheten får fortleva.

I samband med föreningens årsmöte i april brukar någon tidigare elev eller, någon gång, lärare kåsera kring ämnen som anknyter till skolan eller berätta om sitt yrkesliv. På hösten anordnar föreningen studiebesök eller föredrag inom olika ämnesområden, gärna med anknytning till skolan.

Vill Du nå föreningen tar Du enklast kontakt med någon i föreningens styrelse:

Mats Renhuldt
Storskogsvägen 12
167 65 Bromma
Tel: 08 - 25 82 62
E-post: renhuldt@gmail.com

Tomas Lindencrona
Stugvägen 5
167 72 Bromma
Tel: 08 - 26 87 82
E-post: tomas.lindencrona@telia.com

Ta tillfället att träffa gamla skolkamrater genom att gå med i föreningen. Många utnyttjar dessa möten för opretentiösa kontakter med gamla vänner.

Föreningen gav i april 2015 ut boken
Från avveckling till utveckling - Nya Elementar 1950 – 2015
Vill Du köpa boken så sätt in 250:- kronor på Plusgirokonto ”Föreningen Nya Elementarare” med plusgirokonto 19 68 98 – 1 så kommer boken med posten. Ange Ditt namn och adress. Du kan också köpa den hos Mats Renhuldt för 200:- kronor men då kontant. Adressen hittar Du ovan.

Vill Du bli medlem i föreningen ?
Sätt in 200 kr på plusgiro 19 68 98 - 1.
Glöm inte ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress men också gärna avslutningsår.

Dela:
Kategorier: