Till innehåll på sidan

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen finns för att tillvarata elevers och föräldrars intressen på Nya Elementar skola

Föräldraföreningen finns för att tillvarata elevers och föräldrars intressen på Nya Elementar skola genom att:

  • verka för en god kommunikation mellan skola och föräldrar
  • organisera föräldravandringar i närområdet på fredagskvällar
  • samverka med andra föreningar vars intressen sammanfaller med våra
  • bidra ekonomiskt till aktiviteter som kommer alla elever till godo
  • arrangera föreläsningar för föräldrar

Vi hoppas på ditt engagemang!

Vår vision är att alla föräldrar skall var medlemmar i föräldraföreningen. Vår förhoppning är att även föräldrar utanför styrelsen ska vara engagerade i föreningens verksamhet.

Föräldraföreningen är till för våra barn – en gemensam sak för alla föräldrar. Allt bygger på ideellt arbete – styrelsearbete, koordinering med skola och fältassistenter, informationsspridning och samverkan med kontaktföräldrar.

Om du vill kontakta föreningens styrelse, kan du göra det genom att maila till foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com

Din medlemsavgift behövs

Föreningen vill verka ekonomisk för aktiviteter som kommer alla elever tillgodo. Ett sådant exempel är att sponsra avslutningsfesten i åk 9.

Dessutom vill föreningen hålla föräldrarna uppdaterade i aktuella frågor runt barn och skola genom att anordna föreläsningar som oftast kostar en slant.

En liten del går till administration som t e x hemsidan.

  • Årsavgiften är 200 kr/familj och läsår. Betalas in på Föreningens Plusgiro167758-2
  • Eller Swish till 123 579 0415

OBS!!! Uppge en mailadress när ni betalar

För mer information besök föräldraföreningens hemsida
http://www.ff-nyaelementar.se

Och följ oss gärna på Facebook
https://www.facebook.com/Nya-Elementar

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: