Till innehåll på sidan

Elev / vårdnadshavare

Är du ny som vårdnadshavare på Nya Elementar? Skolans rutiner och det mesta som rör ditt barns undervisning och skolgång finns i Skolplattformen.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna:

Skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för samtliga skolformer i Stockholms stad. För dig som är vårdnadshavare finns Skolplattformen som en app och du loggar in med e-legitimation.

Vad innehåller Skolplattformen?

  • ditt barns läxor, prov och uppgifter
  • veckobrev från skolan
  • information och nyheter från skolan
  • frånvaroanmälan
  • kontaktuppgifter till lärare och skolans personal
  • användarstöd med supportfilmer och driftinformation.

Frånvaroanmälan

När ditt barn behöver vara hemma på grund av sjukdom anmäler du det. Din anmälan ska göras innan klockan 08:00 via:

  • Skolplattformen
  • sms/telefon 

Du gör en anmälan varje dag ditt barn är hemma.

Ledighetsansökan

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Om du ändå vill att ditt barn ska vara ledigt under skoltid måste du ansöka om ledighet. Skolan gör en individuell bedömning för varje ansökan.

Vill du ansökan om ledighet, kan du göra det via Skolplattformen. 

Elevhälsan

Elevhälsan på Nya Elementar arbetar tillsammans med all personal för att skapa en lärande miljö som främjar varje enskild individ. Skolan har ett särskilt ansvar för att de elever som behöver särskilt stöd för sin utveckling, ska få detta. Stödet utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar.  

Elevhälsans team består av skolledning, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Vårt fokus är att säkerställa att alla elever får det sociala och pedagogiska stöd som de behöver.

Ansökan

Alla elever som vill är välkomna att söka till Nya Elementar. Vi tar främst emot elever till förskoleklass och årskurs 7. Du ansöker under skolvalsperioden 15 januari – 15 februari via Stockholms stads e-tjänst. Om du ansöker utanför skolvalsperioden söker du på blankett som skickas till skolan.

Föräldraföreningen

Nya Elementars föräldraförening är öppen för alla föräldrar som vill engagera sig i skolan och föreningens verksamhet. Föräldraföreningen är en ansvarstagande och positiv samtalspartner för skolans ledning, personal och föräldrar.

 

 

 

Ingress: 
Är du ny som vårdnadshavare på Nya Elementar? Skolans rutiner och det mesta som rör ditt barns undervisning och skolgång finns i Skolplattformen.