Till innehåll på sidan

Castor och Pollux, åk 7-9

Högstadiets arbetslag Castor och Pollux

På högstadiet är arbetslagen uppdelade i två arbetslag: Castor och Pollux.
Varje arbetslag leds av en biträdande rektor.

Eleverna i varje årskurs är fördelade i mentorsgrupper och flexibla undervisningsgrupper.

En mentor ansvarar för mentorsgruppen och vi strävar efter att det ska vara samma person under hela högstadietiden. Mentorsgruppen består av 17-18 elever. På schemat finns mentorstid schemalagd 2 gånger i veckan. Under mentorstiden får eleverna bl.a. information om vad som händer på skolan och planerar skolarbetet.

Vi använder Skolplattformen för frånvarorapportering och som vår huvudsakliga kommunikationskanal med elever och vårdnadshavare. På Skolplattformen finns även information om ämnesplanering och bedömningar.

Utvecklingssamtal erbjuder vi två gånger per läsår, då mentorn träffar elev tillsammans med vårdnadshavare.

Från årskurs 7 ges betyg i samtliga 17 ämnen. Betygsskalan är F till A, där E är lägsta godkända betyg.

De praktisk-estetiska ämnena slöjd, hemkunskap, bild och musik läser eleverna koncentrerat en del av året, vilket kan vara bra att veta.

Utifrån ser det ut som en vanlig skola, men inuti är det annorlunda! - Skolinspektionen 2010

Café Kosmos

På entréplanet har skolan sitt café, som är öppet vardagar från kl 9.00. Eleverna kan där köpa mellanmål och även låna kortlekar, bollar och spel som de kan använda på rasterna.

Biblioteket

Så fort en elev börjar på Nya Elementar får man ett bibliotekskort som behövs för att låna såväl läroböcker som skönlitterära böcker. Ett förlorat kort ersätts med 40 kronor.

Bra att veta för dig somvårdnadshavare

Du anmäler ditt barns frånvaro på via Appen frånvaroanmälan.
Du kan även ringa till skolan och anmäla frånvaron. Detta gäller även vid läkar- och tandläkarbesök. Till frånvaroanmälan.

Ledighetsansökan lämnas in till ditt barns mentor och blankett för detta finns på skolans hemsida.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskap och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande individer och medborgare - LGR11

 

Kontakta Castor, Pollux

Dela:
Kategorier: