Till innehåll på sidan

Castor och Pollux, 7-9

På högstadiet är arbetslagen uppdelade i två arbetslag: Castor och Pollux.
Varje arbetslag leds av en biträdande rektor som dessutom har undervisning i laget.

Eleverna i varje årskurs är fördelade i flexibla undervisningsgrupper.

En mentor följer sin mentorsgrupp under hela högstadietiden. Mentorsgruppen består av 17-18 elever. På schemat har vi mentorstiden schemalagd 2-3 gånger i veckan, då vi bl a ger information och planerar skolarbetet tillsammans.

Vi använder Stockholm Skolwebb för frånvaro-rapportering och som vår huvudsakliga kommunikationskanal med elever och vårdnadshavare.
Som elev/vårdnadshavare på Nya Elementar får du nu tillgång till ditt arbetslags eget utrymme i Stockholm Skolwebb, dessa gemensamma utrymmen kallas för Rum. I ditt arbetslags rum hittar du viktig information från din lärare, en gemensam kalender för laget,
ämnesbloggar, veckobrev och mycket mer.

Utvecklingssamtal erbjuder vi två gånger per läsår, då mentorn träffar elev tillsammans med vårdnadshavare.

Från årskurs 7 ges betyg i samtliga 17 ämnen. Betygsskalan är F till A, där E är lägsta godkända betyg.

En gång i veckan har vi Elevens val, då eleven får välja ett ämne att arbeta extra i. Lektionen leds av en ämneslärare. Under läsåret har vi tre eller fyra olika perioder av
Elevens val.

De praktisk-estetiska ämnena slöjd, hemkunskap och musik läser eleverna koncentrerat en del av året, vilket kan vara bra att veta.

Utifrån ser det ut som en vanlig skola, men inuti är det annorlunda! - Skolinspektionen 2010

Café Kosmos

På entréplanet har skolan sitt café, som är öppet vardagar från kl 9.00. Eleverna kan där köpa mellanmål och även låna kortlekar, bollar och spel som de kan använda på rasterna.

Biblioteket

Så fort en elev börjar på Nya Elementar får man ett bibliotekskort som behövs för att låna såväl läroböcker som skönlitterära böcker. Ett förlorat kort ersätts med 40 kronor.
 

Bra att veta för dig somvårdnadshavare

Du anmäler ditt barns frånvaro på Stockholms skolwebb antingen via sms eller på nätet.
Du kan även ringa till skolan och anmäla frånvaron. Detta gäller även vid läkar- och tandläkarbesök. Till frånvaroanmälan.

Ledighetsansökan lämnas in till ditt barns mentor och blankett för detta finns på skolans hemsida och på expeditionen.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskap och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande individer och medborgare - LGR11

Kontakta Castor, Pollux

Dela:
Kategorier: