Ansökan

Dela:

Varför Nya Elementar?

Vision

På Nya Elementar ska varje elev känna att det som sker i undervisningen är så viktigt att det kan/vill man inte missa.

På Nya Elementar ska varje elev trivas, känna sig accepterad samt acceptera andra.

Mentorskap

Hörnstenar

Hörnstenarna beskriver de arbetssätt som gör att skolans vision ska kunna förverkligas.

Ansökan

Skolval

Mellan den 15 januari och 15 februari kan du som vårdnadshavare välja skola. Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.